Name of the TV DMA-Market Station Name Type of Channel
DaytonWKEFABC
DaytonWHIOCBS
DaytonWBDTCW
DaytonWRGTFOX
DaytonWDTNNBC