Name of the TV DMA-Market Station Name Type of Channel
Sacramento-Stkton-ModestoKXTVABC
Sacramento-Stkton-ModestoKOVRCBS
Sacramento-Stkton-ModestoKTXLFOX
Sacramento-Stkton-ModestoKQCAMyTV
Sacramento-Stkton-ModestoKCRANBC
Sacramento-Stkton-ModestoKMAXThe CW